ОТДЕЛЕНИЕ ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

 

Доц. д-р Иван Чакърски

Биографични данни:
Завършва Медицинска академия-София.
Работи като лекар-преподавател в Медицинска академия – София - Клиника по Гастроентерология, по-късно в Клиника по гастроентерология на „МБАЛ Царица Йоанна” – ИСУЛ. Избран за Доцент в Тракийсйки университет - Стара Загора - клиника по гастроентерология, където е Ръководител на Катедрата по вътрешни болести и Клинична лаборатория. От август 2008г е Завеждащ Отделение по Вътрешни болести в „МБАЛ Пулс” АД гр. Благоевград.

Специалности и квалификации:

  • Вътрешни болести
  • Гастроентерология и диетика
  • Горна и долна ендоскопия

Професионални интереси :

  • Клинични изпитвания на медикаменти и методи на лечение
  • Гастроентерология
  • Нефрология

Членства:

  • Член е на Дружеството по гастроентерология

Редовен участник е в конгресите и конференциите на Българското дружество по гастроентерология, както и в редица Европейски и международни конгреси по гастроентерология. Участва в клинични изпитвания на лекарства като главен и под-изследовател.

 

 
МБАЛ ПУЛС © Copyright 2009.
All Rights Reserved | Privacy Policy