АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Д-р Емил Ризов

Биографични данни:
Завършва Медицинска академия- София. Работи като лекар-анестезиолог-реаниматор в Отделение по анестезиология, реанимация и интензивно лечение в „МБАЛ Благоевград” АД. Впоследствие е Изпълнителен директор на „МБАЛ Благоевград” АД Понастоящем работи в „МБАЛ Пулс” АД.

Специалности и квалификации:

 • Анестезиология и реанимация
 • Лечение на шокови състояния
 • Дихателна реанимация
 • Лечение на болката
 • Анестезии при еднодневна хирургия и амбулаторни манипулации
 • Здравен мениджмънт

Професионални интереси :

 • Планови и спешни анестезии в Хирургия, Ортопедия и Очни болести
 • Пред и следоперативна реанимация
 • Лечение на болката по актуални методики

Членства:

 • Член е на Българското дружество по анестезиология.
 • Член е на Български Лекарски Съюз

 Участва в редица  конгреси и симпозиуми по анестезиология и реанимация в България и чужбина.

 

 
МБАЛ ПУЛС © Copyright 2009.
All Rights Reserved | Privacy Policy